Installation

Vi hjälper dig med installation av din värmepump och har noggrant tänkt igenom varje moment innan vi sätter igång för att du ska få en så bra installation som möjligt.

En luft/luft-värmepump består oftast av två delar: en utomhusdel som använder sig av utomhusluften till att värma/kyla upp ett köldmedium.
Och givetvis en inomhusdel som sprutar ut den varma/kalla luften.

Alla värmepumpar kan även köras i kyldrift för varma sommardagar ❄️

När vi träffas första gången går vi tillsammans igenom ditt hus planlösning och egenskaper. Därefter kan vi gå vidare med att bestämma vilken värmepump som passar ditt hus bäst.

Sen kommer vi med ett förslag på hur vi installerar din värmepump på bästa sätt. Installationen omfattar bland annat: uppfästning av utomhusdel på vägg eller på ett markstativ, rördragning inklusive håltagning och tätning, montering av inomhusdel, inkoppling av el* och instruktion om handhavande.

Vi har noggrant tänkt igenom varje moment innan vi sätter igång för att du ska få en så bra installation som möjligt. Ett litet exempel på detta är att vi alltid lägger ner lite extra tid på att hitta en täckkanal (som täcker rör och kablar) som passar din fasad så bra som möjligt.

Tänk på att arbete på kattvind och andra trånga utrymmen kan medföra extra kostnader.

Olika inställningar har olika effekt på olika installationer. Testa er fram och se vad som fungerar bäst för er. Vi rådgör gärna med lite tips.

*Elektriker ingår inte i standardinstallationer.
Finns el förberett i närheten kopplar vi gärna in värmepumpen där.

Vad ingår i en standardinstallation?

Här ingår allt som behövs för en komplett installation upp till 4 meter. Detta passar de flesta och framförallt utbytes-installationer då vi använder befintlig el och dragningar. Det ingår även nedmontering när den nya pumpen ska sitta på samma ställe.

Montering av innerdel på vägg, max 2,5meter från golv (ej i trappa).

En håltagning, max 400mm (ca 60mm) (undantag: betong, eternit och timmer).

Efterlagning i väggar ingår ej.

Tätning av hål med latexfog eller fogskum.

Montering av utedel på väggstativ eller markstativ max 1,5m från mark (plattläggning eller underarbete ingår ej).

Rördragning med täckkanaler i synliga utrymmen.

4st ”standard” gummifötter. (Stålfjädrar som absorberar mer vibrationer finns som tillval, 1000:-).

Det ingår ingen elektriker. Vi samordnar gärna vid behov med elektriker på löpande räkning. Alternativt en 5 meters stickkontakt till jordat uttag eller förberedd inkopplingsplats.

Grovstädning och bortforsling av emballage.

Kortare genomgång av drift och underhåll

Provkörning och driftkontroll

Ska något förberedas?

Vid markstativ skall markarbete vara förberett

Installationsplatserna undanröjda

Uppställningplats för servicebil

Vid dåligt väder som snö eller regn täcks golven av kund, samt skydd av möbler och inredning.

Snöskottning

Golv under innerdelens placering bör täckas