Aircondition Malmö

Vi hjälper dig med installation av din aircondition och har noggrant tänkt igenom varje moment innan vi sätter igång för att du ska få en så bra installation som möjligt.

Installation av Aircondition i Malmö

När vi träffas första gången går vi tillsammans igenom ditt hus planlösning och egenskaper. Därefter kan vi gå vidare med att bestämma vilken aircondition som passar ditt hus bäst.

Sen kommer vi med ett förslag på hur vi installerar din värmepump på bästa sätt. Installationen omfattar bland annat: fästning av utomhusdel på vägg eller mark, rördragning inklusive håltagning och tätning, fästning av inomhusdel, inkoppling av el och instruktion om handhavande.

Vi har noggrant tänkt igenom varje moment innan vi sätter igång för att du ska få en så bra installation som möjligt. Ett litet exempel på detta är att vi alltid lägger ner lite extra tid på att hitta en täckkanal (täcker rör och kablar) som passar din fasad så bra som möjligt.

Tekniker installerar värmepump