ROT-avdrag

Privatpersoner som äger hus, fritidshus eller bostadsrätt(inre underhåll) har rätt att dra av 30 % av arbetskostnaden vid ROT-arbete. Max 50 000 kr/ägare och år får dras av. Arbetskostnad för nyinstallation eller utbyte av värmepump är avdragsgillt och det gäller för alla typer av värmepumpar.

Vad gäller vid ROT-avdrag?

Du har rätt till att dra av 30% av arbetskostnaden vid ROT-arbete om du som privatperson äger hus, fritidshus eller bostadsrätt(inre underhåll). Per år får du max dra av 50 000kr/ägare. Arbetskostnaden för både nyinstallation och utbyte av värmepump är avdragsgillt för alla typer av väärmepumpar.

ROT-avdraget är sammanfogat med avdraget för hushållsnära tjänster. Maximala avdraget är 50 000 kr/år för både hushållsnära tjänster och ROT.

Beräkning av arbetskostnad

Det kan ibland vara svårt att räkna på arbetskostnaden för en installation av värmepump eftersom offerten oftast visar totalpris för hela entreprenaden. Detta har skatteverket förenklat genom att ha tagit fram en schablon för hur ROT-avdragsgrundande arbetskostnad vid värmepumpinstallationer ska beräknas. Tillsammans med skvp (Svenska kyl & värmepumpföreningen har de kommit fram till att arbetskostnaden för en totalentreprenad kan sättas till 35% av den totala entreprenadkostnaden för vätska-vattenpumpar (berg-, jord-, sjö och grundvattenvärmepumpar) och 30% för luftvärmepumpar (luft-vatten, luft-luft och frånluft).

Korrekt ROT-avdrag

Både företaget som installerar din värmepump och du har ansvar för att ROT-avdraget blir rätt. Det finns företag som inte följer rekommendationerna från skatteverket och går ut med felaktig fördelningen mellan material- och arbetskostnad, vilket självklart är olagligt. Detta gör att de kan sänka slutkostnaden för kund. Du som kund kan ställas ansvarig för detta. Om du som kund ser att fördelningen är uppenbarligen felaktig bör du förstå att det är bedrägligt förfarande både från företaget och beställarens sida, vilket är straffbart.

Företag som använder skvps Korrekt ROT-avdrag märke garanterar att ROT-avdraget är korrekt.

Nej till ROT-bedrägeri

Titta efter detta märke, dessa företag garanterar att ROT-avdraget blir korrekt.

Läs mer på Svenska kyl & värmepumpföreningen eller Skatteverket.

Krav för rätt till ROT-avdrag

Du får maximalt göra ROT-avdrag på 50 000 kr/år och person. Bor du i en bostadsrätt är det endast arbetet som utförs inomhus som går att ta på ROT-avdrag eftersom utsidan ägs av bostadsrättsförenignen. Följande krav ställer Skatteverket på dig som ansöker om ROT-avdrag:

Du ska ha svenskt personnummer och vara obegränsat skatteskyldig i Sverige.

Du måste ha fyllt 18 år.

Du måste stå som ägare till den fastighet där projektet utförs senast vid betalningsdatum.

Din fastighet måste vara minst 5 år gammal.

Du måste själv ha betalt för tjänsten.

Du måste ha betalat in tillräckligt mycket skatt.

Fakturametoden

Fakturametoden betyder att företaget direkt drar av ROT-avdraget på din faktura, vilket gör att kostnaden för installation minskar redan innan du betalar.