Värmepump service

Vi hjälper dig med service av din värmepump för att öka livslängden.

Vi utför service och felsökning

En underhållsservice fungerar som dess namn antyder. Om ni misstänker att något är fel med er värmepump bör ni istället boka en felsökning. Genom att regelbundet boka underhållsservice säkerställer ni att värmepumpen bevarar sin optimala prestanda, vilket i sin tur maximerar era besparingar.

Med tiden kan en värmepumps effektivitet minska med cirka 20-30 % på grund av ackumulering av damm och fett. Baserat på det specifika inomhusklimatet kan en luft-luftvärmepump förlora upp till en tredjedel av sin effekt redan efter bara ett år av användning. En värmepump bearbetar husets samlade luftvolym upp till 30 gånger dagligen. Även om många dammpartiklar fångas upp av pumpens filter, kan en del fastna på innedelens fina lameller. Detta kan leda till bakterietillväxt och blockering av luftflödet, vilket försämrar pumpens effektivitet.

Varför ska jag serva värmepumpen?

Man gör underhållsservice för att optimera effektiviteten och få ut så mycket värme eller kyla som möjligt. På så vis säkerställer man att man alltid får ut den största möjliga besparingen. Du förlänger livslängden på anläggningen genom att bland annat förebygga mögelbildning och samt vara trygg inför kalla månader att allt fungerar som det ska.

Även om man själv är duktigt på att rengöra sina filter kommer alltid lite dammpartiklar, fett och annan skit in och lägger sig på förångaren.

Hur ofta behöver man göra underhållsservice?

Med 1-2 års mellanrum bör man beställa service till din luft-luftvärmepump. Tillverkarna rekommenderar lite olika intervaller men beroende på om man är en stor familj med djur eller ensamstående är behovet annorlunda. Kostnaden för servicen sparar du snabbt in genom den ökade effekten.

Service av värmepump

Mögelbildning i värmepumpen

Vid kyldrift bildas kondens i värmepumpens innedel. Om värmepumpen är helt ren rinner kondensvattnet ut genom dräneringsslangen. Om värmepumpens innedel är full av smuts och damm, torkar inte fukten ut som den ska. Fukten skapar en optimal miljö för mögel, som sedan sprids effektivt av värmepumpens fläktar. Med service förebygger du risken för mögelbildning.

Såhär kan en service gå till

Inledningsvis testar vi anläggningens funktion för att se hur bra den presterar. Därefter mäter vi både temperatur och fläktkapacitet. Det är viktigt att säkerställa att dräneringsslangen är korrekt installerad för att förhindra eventuella vattenskador.

Efter detta påbörjas en noggrann rengöring av innerdelens förångarbatteri. Här sköljer vi bort damm och fettpartiklar som har fastnat. Vi ser till att rengöra allt som är åtkomligt.

Utedelen genomgår också en rengöringsprocess, även om den i större utsträckning rengör sig själv under vinterns avfrostningar. Dock tar vi bort löv och annat skräp som kan ha samlats där under årets lopp.

När rengöringen är avslutad och alla delar är förberedda för drift, mäter vi återigen temperatur och fläktens kapacitet. Om teknikern bedömer att anläggningens effektivitet är under förväntan, kopplar denne upp sig med specialutrustning för att kontrollera gastrycket. Detta steg tas endast vid misstankar om gasbrist, eftersom det finns en risk att släppa in luft eller förlora en del gas ur systemet.

Med detta avslutat är din maskin förberedd och klar att tackla en ny säsong!

Hur ofta behöver man göra underhållsservice?

Oavsett årstid är det viktigt att din värmepump fungerar optimalt. Ett regelbundet underhåll garanterar en effektiv, pålitlig och energisnål drift. På KLIMATteam står vi redo att säkerställa din värmepumps prestanda och livslängd. Låt oss ta hand om din investering och ge dig en bekymmersfri och behaglig inomhusmiljö. Kontakta oss idag för en service eller felsökning. Vi är här för att hjälpa dig!

Vanliga frågor och svar:

Kostnaden varierar beroende på tjänsten och värmepumpens skick. Kontakta KLIMATteam för en skräddarsydd offert.
Det rekommenderas att du bokar service av din värmepump var 1-2 år. Behovet kan variera beroende på din livssituation, till exempel om du har husdjur eller om det bor många personer i hemmet.

Service inkluderar vanligtvis kontroll av värmepumpens funktion, rengöring av filtren, och inspektion av alla komponenter för att säkerställa att de fungerar korrekt.

Det bästa sättet att serva en värmepump är att anlita en professionell firma som utför service av luftvärmepumpar. KLIMATteam har tekniker som är specialutbildade för att serva värmepumpar av alla märken och modeller.