Service värmepump

Regelbunden service av din värmepump är avgörande för att förlänga värmepumpens livslängd och säkerställa optimal drift. Vi erbjuder professionell service som hjälper till att maximera din värmepumps effektivitet och driftsäkerhet. Låt oss ta hand om din värmepump för att du ska kunna njuta av en bekväm och bekymmersfri inomhusmiljö.

Vi utför service och felsökning av din värmepump

Service av en luftvärmepump är precis vad det låter som – ett sätt att hålla din värmepump i toppskick. Om du misstänker att något inte står rätt till med din värmepump rekommenderar vi att du bokar en felsökning. Genom regelbunden underhållsservice ser du till att värmepumpen behåller sin optimala prestanda, vilket gör att du maximerar dina besparingar över tid.

Så påverkas din värmepump utan regelbunden service

En luftvärmepumps effektivitet kan minska betydligt med tiden, ofta med 20-30 %, på grund av ackumulerat damm och fett. Specifikt kan luft-luftvärmepumpar förlora upp till en tredjedel av sin kapacitet efter bara ett år. Värmepumpar omcirkulerar inomhusluften upp till 30 gånger per dag, och trots att många dammpartiklar fångas av filter, kan andra partiklar samlas i innedelens lameller. Detta leder till bakterietillväxt och blockeringar i luftflödet, vilket signifikant försämrar effektiviteten.

Vikten av regelbunden service för din värmepump

Regelbundet underhåll av din värmepump är avgörande för att bevara dess effektivitet och förlänga livslängden på luftvärmepumpen. Regelbunden service säkerställer att värmepumpen fungerar optimalt och energieffektivt, och förhindrar ackumulation av damm och fett på känsliga komponenter som förångaren. Även om enklare rengöring av filter kan utföras på egen hand, är professionell service nödvändig för att säkerställa att din luftvärmepump fungerar effektivt och problemfritt året om.

Förebygg mögelbildning i din värmepump

När din värmepump används i kyldrift, samlas kondens i dess innedel. Om denna del är ren, avleds kondensvattnet smidigt genom dräneringsslangen. Om inte, kan fuktansamlingen och närvaron av damm och smuts skapa en idealisk miljö för mögelbildning. Möglet kan sedan spridas via värmepumpens fläktar. Regelbunden service bidrar till att eliminera fuktkvarhållning och minskar risken för mögel, vilket håller din värmepump ren och frisk.

Miljöbild inomhus för service av värmepumpar

Såhär kan en service med KLIMATteam gå till

Funktionskontroll

Vi inleder med att testa hela värmepumpens prestanda genom att mäta hur bra temperatur och fläktkapaciteten är. Det är viktigt att kontrollera att dräneringsslangen är korrekt installerad för att undvika vattenskador.

Rengöring av innerdel

Vi påbörjar en noggrann rengöring av förångarbatteriet i innerdelen av din luftvärmepump, där vi sköljer bort damm och fettpartiklar som ackumulerats. Allt åtkomligt rengörs grundligt.

Utedelens rengöring

Även om utedelen på en pump delvis rengör sig själv under vinterns avfrostningar, går vi igenom och rengör den ytterligare genom att avlägsna löv och annat skräp som samlat sig under året.

Slutkontroll och justeringar

Efter rengöringen mäter vi återigen temperatur och fläktens kapacitet. Om effektiviteten bedöms vara under förväntan från hur en luftvärmepump ska vara, behöver vår tekniker använda specialutrustning för att kontrollera gastrycket. Detta görs endast vid misstanke om gasbrist, eftersom proceduren kan innebära risker som att släppa in luft i systemet eller förlust av gas.

Avslutningsvis

När alla steg är genomförda är din luftvärmepump redo att hantera en ny säsong med maximal effekt. Tack vare servicen kan du se fram emot en säker och problemfri drift.

Vanliga frågor och svar

Kostnaden varierar beroende på tjänsten samt skick av din luftvärmepump. Kontakta KLIMATteam för mer information och en skräddarsydd offert.

Du bör boka service av din värmepump var 1-2 år. Behovet kan variera beroende på din livssituation, till exempel om du har husdjur eller om det bor många personer i hemmet.

Service inkluderar vanligtvis kontroll av värmepumpens funktion, rengöring av filtren, och inspektion av alla komponenter för att säkerställa att de fungerar korrekt.

Det bästa sättet att serva en värmepump är att anlita en professionell firma som utför service av luftvärmepumpar. KLIMATteam har tekniker som är specialutbildade för att utföra service av värmepumpar av alla märken och modeller.