Värmeflyttare

Revolutionera ditt hem med Airmove värmeflyttare – din lösning för ett jämnare, behagligare och energieffektivt inomhusklimat. Från rum till rum, våning till våning, upplev den ultimata balansen i temperatur och komfort året om.

Airmove 1.1 - Luftcirkulation mellan rum

Airmove 1.1 värmeflyttare

Denna värmeflyttare från Airmove är en svensk innovation, som revolutionerar inomhusklimatet genom att den effektivt cirkulerar luft mellan rum.

Fördela den varma luften jämnt på ett helt våningsplan

Denna enhet är utformad för att minimera temperaturskillnader inom samma våningsplan, vilket skapar en jämnare och behagligare temperaturfördelning i hela bostaden. Genom att montera Airmove 1.1 horisontellt i väggen mellan rummen, erbjuder den en lösning för vanligt förekommande problem med ojämn temperaturfördelning. Resultatet blir en konstant luftcirkulation som inte bara jämna ut temperaturen utan även bidrar till en mer energieffektiv uppvärmning​​​​. Denna modell är en effektiv värmeförflyttare mellan rum.

Denna värmeflyttare är inte bara effektiv utan också tystgående och energisparande. Den motverkar kondens och isbildning på fönster, vilket är särskilt värdefullt under kalla årstider. Dess förmåga att fördela värme från källor som braskaminer och värmepumpar gör den till en idealisk lösning för att optimera inomhusklimatet året om​.

Denna modell är särskilt effektiv i hus där värmen har en tendens att koncentreras i vissa rum medan andra förblir kallare. Airmove 1.1 arbetar för att balansera denna ojämna värmedistribution genom att flytta varm luft från uppvärmda områden till kallare rum. Detta optimerar inte bara husets totala uppvärmningseffektivitet utan förbättrar komforten genom att eliminera kalla zoner.

Airmove 2.0 - Luftcirkulation mellan våningsplan

Airmove 2.0 värmeflyttare

Denna enhet är speciellt utvecklad för tvåplanshus och hanterar utmaningen med temperaturskillnader mellan olika våningar. Genom att skapa kontinuerlig luftcirkulation minskar den temperaturskillnader och bidrar till en mer enhetlig temperaturfördelning i hela huset.

Skapa en effektiv luftcirkulation i hela huset

Dess unika funktion är att den sprider kall luft till nedervåningen, där värmekällan vanligtvis finns, vilket gör att den varma luften stiger upp och skapar en effektiv cirkulation​​.

Denna värmeflyttare monteras så att den cirkulerar luften från övervåningen, vilket skapar ett undertryck som naturligt förflyttar luften mellan våningarna. Detta leder till en jämnare temperaturfördelning oavsett årstid, vilket är särskilt värdefullt under vintermånaderna då värme sprids, och under sommaren då svalka fördelas​​. Liksom Airmove 1.1, erbjuder 2.0-versionen också energibesparingar och förbättrad luftkvalitet, samtidigt som den är tyst och effektiv​​.

Denna värmeflyttare är speciellt utvecklad för att hantera temperaturskillnader i tvåplanshus. Dess förmåga att förflytta luft vertikalt mellan våningarna gör den till en idealisk lösning för hus med en värmekälla på bottenvåningen, såsom en kamin eller luftvärmepump. Genom att effektivt distribuera värmen från dessa källor till övervåningen, säkerställer Airmove 2.0 att hela huset bibehåller en behaglig och jämn temperatur.

Så fungerar Airmoves värmeflyttare

Airmove 1.1

Airmove 1.1 är utformad för att monteras horisontellt i väggen mellan två rum. Den drar in kall luft från det kallare rummet och sprider den varmare luften från det uppvärmda rummet, vilket skapar en jämnare temperaturfördelning. Enheten är utrustad med en fläkt som hjälper till att flytta luften effektivt och tyst, vilket gör att den kan arbeta kontinuerligt utan att störa boendes vardag.

Problem

I många hem uppstår det ofta betydande temperaturvariationer mellan olika rum belägna på samma våningsplan, vilket leder till ojämn uppvärmning och kylning.

Lösningen

Genom att installera Airmove 1.1 horisontellt i en vägg som separerar rum med olika temperaturer, kan man effektivt adressera dessa temperaturvariationer.

Resultatet

Installation av Airmove 1.1 leder till en jämn och effektiv luftcirkulation mellan rummen, vilket resulterar i en konsekvent temperatur i hela huset under alla årstider.

Airmove 2.0

Airmove 2.0 är designad för att cirkulera luft vertikalt mellan våningsplanen i ett tvåplanshus. Genom att skapa ett undertryck, hjälper den kalla luften från övervåningen att röra sig nedåt mot värmekällan. När den varma luften vid värmekällan värms upp, stiger den naturligt uppåt, vilket skapar en effektiv och naturlig cirkulation av luft i hela huset. Denna process bidrar till en jämnare temperaturfördelning och ökad komfort i hela bostaden.

Airmove 2.0 är även utrustad med avancerad teknik som säkerställer tyst drift och energieffektivitet, vilket gör den till en kostnadseffektiv och hållbar lösning för moderna hem.

Problemet

Signifikanta temperaturdiskrepanser mellan olika våningsplan i ett hus är vanliga, särskilt i hem med värme- och kylkällor som kaminer eller luftvärmepumpar på bottenvåningen.

Lösningen

Att montera en Airmove 2.0 som aktivt flyttar luft från övervåningen och skapar ett undertryck hjälper till att balansera luftflödet mellan våningsplanen.

Resultatet

Användning av Airmove 2.0 leder till en effektiv cirkulation av luft mellan våningsplanen, vilket säkerställer en jämn temperaturfördelning i hela huset. Under vintern sprids värmen effektivt, medan under sommaren uppnås en svalare atmosfär.

Fördelar med värmeflyttare

Både Airmove 1.1 och 2.0 delar flera viktiga egenskaper som gör dem till utmärkta lösningar för att förbättra inomhusklimatet. De är båda utvecklade för att effektivt cirkulera och fördela inomhustemperaturen, vilket leder till minskade uppvärmningskostnader och ökad energieffektivitet.

Deras förmåga att jämna ut inomhustemperaturen, förhindra kondens och isbildning på fönster, samt deras tysta drift gör dem till idealiska lösningar för en mängd olika bostadstyper och klimatförhållanden.

Dessutom är de enkla att installera och kräver minimalt underhåll, vilket ger en kostnadseffektiv lösning för långsiktig komfort och energibesparing.

Airmove 1.1:

 • Minimerar temperaturskillnader mellan rum på samma våningsplan.
 • Horisontell installation i väggar för optimal luftcirkulation.
 • Jämnar ut temperaturer i hela huset oavsett årstid.
 • Förbättrar inomhusluftens kvalitet genom effektiv cirkulation.
 • Sänker uppvärmningskostnader genom effektiv värmedistribution.
 • Tystgående och energieffektiv drift.

Airmove 2.0:

 • Eliminerar temperaturskillnader mellan olika våningsplan.
 • Vertikal luftcirkulation som balanserar värmen i tvåplanshus.
 • Skapar ett undertryck för naturlig luftförflyttning mellan våningar.
 • Sprider värme under vintern och svalka under sommaren.
 • Optimerar användningen av värmekällor som kaminer och luftvärmepumpar.
 • Tyst och energisparande teknik som förbättrar hela husets komfort.

Vanliga frågor och svar

Hur mycket el drar en värmeförflyttare?

Elkonsumtionen för en värmeförflyttare varierar beroende på modell och användning, men de är generellt utformade för att vara energieffektiva. För exakta siffror, se tillverkarens specifikationer.

Ja, värmeflyttare är effektiva för att jämna ut temperaturer inomhus, vilket förbättrar komforten och kan minska energikostnaderna genom mer effektiv användning av befintlig värme.

Placeringen beror på modellen. Airmove 1.1 monteras horisontellt i väggen mellan två rum, medan Airmove 2.0 bör placeras för att effektivt cirkulera luft mellan våningsplanen.

För att sprida värmen effektivt, använd en värmeförflyttare i kombination med andra metoder som att hålla dörrar öppna mellan rum och placera möbler så de inte blockerar värmevägar eller ventiler.