Wi-fi

Smart och enkel kontroll var du än befinner dig. Ta kontroll över ditt klimat.

Wifi kontrollerad värmepump

Övervaka

Statusen på din luftvärmepump Se graferna över energiförbrukningen Effektförbrukningen i Econo-läge.

Styra

Driftläget, ställ in temperaturen, fläkthastigheten och kraftfullt läge, luftriktning och filtrering (streamer-funktion). Fjärrstyra din enhet Zonkontroll: styr många enheter samtidigt.

Energieffektiv värmepump

ENERGIEFFEKTIVT

Schemalägg inställd temperatur och driftläge med upp till 6 åtgärder per dag i 7 dagar. Aktivera semesterläge. Visa inituitivt läge.

Alltid kontroll - oavsett vart du är

Med Daikin Online Controller kan du ta kontroll över ditt klimat från valfri plats. Du behöver bara ansluta din enhet till Wi-Fi och ladda ner appen Daikin Online Controller, finns både för iOS och Android. Därefter kan du via din smartphoone, och med ett enkelt handgrepp, ändra terrmostaten, ställa in temperaturscheman, granska din energiförbrukning och utveckla ditt egna arbetsflöde.

Appstyrd värmepump
Kontrollera värmepumpen

Ditt hem

Du kan komma åt alla funktioner och centralt styra upp till 50 enheter på en gång.

Individuella rum

Justera temperaturen, driftläge, luftrening och fläktar för enskilda rum med den interaktiva termostaten.

Tidsplanering

Skapa olika scheman med upp till 6 åtgärder per dag i 7 dagar, och aktivera specifika driftlägen.

Energianvändning

Övervaka din energiförbrukning för att öka dina besparingar. Användarvänliga grafer och ikoner hjälper dig att se var du kan spara.