Privacy Policy

Senast uppdaterad: 2023 1 september

Välkommen till KLIMATteam! Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och delar information som samlas in från våra användare och besökare. Vi värnar om din integritet och strävar efter att hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Genom att använda KLIMATteams tjänster samtycker du till de villkor som beskrivs i denna policy.

1. Insamling av information

Vi samlar in information som du frivilligt tillhandahåller när du använder våra tjänster. Det kan inkludera personlig information som namn, e-postadress, kontaktinformation och liknande. Vi kan även automatiskt samla in viss information när du besöker vår webbplats, inklusive IP-adress, webbläsartyp, tidpunkter för besök och andra tekniska data.

2. Användning av information

Vi använder den insamlade informationen för att förbättra våra tjänster, kommunicera med dig, svara på dina förfrågningar och ge dig relevant information om våra aktiviteter och initiativ. Vi kan också använda informationen för att analysera trender och förbättra användarupplevelsen.

3. Delning av information

Vi delar inte din personliga information med tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke, förutom i följande situationer:

• För att uppfylla lagliga skyldigheter eller svar på rättsliga förfrågningar.

• För att skydda KLIMATteams rättigheter, egendom eller säkerhet samt rättigheterna, egendomen eller säkerheten för våra användare eller allmänheten.

• Vid samarbete med tjänsteleverantörer eller affärspartners som stödjer våra verksamheter och tjänster, under förutsättning att de agerar i enlighet med denna integritetspolicy.

4. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information från obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Endast auktoriserade personer med ett legitimt behov av tillgång har möjlighet att komma åt den insamlade informationen.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till, korrigering av eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter, begränsa behandlingen och överföra dina uppgifter till en annan organisation. Om du önskar utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

6. Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn för att hålla dig informerad om hur vi behandlar din information.

7. Kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer eller begäranden angående denna integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss på: info@KLIMATteam.se eller 040-440043 Tack för att du valt KLIMATteam! Vi är engagerade i att skydda din integritet och fortsätter att sträva efter att vara transparenta med hur vi hanterar din information.